Hva er biopati?

Biopati er et analyse- og behandlingssystem som bygger på teorien om at god helse er et resultat av kroppens evne til å opprettholde sunnhet til tross for de belastninger den utsettes for. Både østlig og vestlig medisinsk teori ligger til grunn for biopatiens metode.

Via grundig anamnese og analyse handler det om å kartlegge sykdomsfase, infeksjonsfokus og belastningsfaktorer før et behandlingsprogram lages. Jeg analyserer belastninger som påvirker din helse negativt, og gir veiledning i forhold til dette:

Behandlingen inneholder ulike elementer av innvortes naturmedisin; ernæring, vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd, urtemedisin og tysk immunterapi/symbioseterapi. I tillegg andre anbefalninger hos andre typer terapeuter når dette er nødvendig. Disse skal tilsammen søke å gjenopprette god helse gjennom å behandle årsakene til helseplagene.

Biopatien ble grunnlagt av den danske terapeuten Kurt Wienberg Nielsen på tidlig 80-tallet. Målet med metoden er å analysere og behandle helseplager med naturmedisin på en systematisk måte. Biopati bygger både på tradisjonelle naturmedisinske metoder og på nye og forskningsbaserte teorier.

Hovedprinsippet er enkelt: Når belastningsmengden er mindre enn kroppens evne til å takle belastninger, er man frisk. Biopatien bruker fire trinn for å komme frem til antatte årsaker til sykdom og dermed behandling av sykdom: 

 1. Anamnese
 2. Tester og blodprøver
 3. Analyser
 4. Behandlingsplan og veiledning

1. Grundig journal:

Alle nåtidige og tidligere symptomer noteres sammen med nåværende og tidligere bruk av medisiner, kosttilskudd osv. Operasjoner, behandlinger, prøveresultater og all annen relevant informasjon om klientens historie og reaksjonsmønstre. Her ligger hovedgrunnlaget for analysen.

2. Tester, blodprøver og analyser:

Jeg analyserer belastninger som påvirker din helse negativt, og gir veiledning i forhold til dette:

 • Irisanalyse: Analyse av øynenes iris for å se på medfødte og arvede belastninger, styrker og svakeheter i din konstitusjon.
 • Tungeanalyse: Undersøkelse av tungens farge, form, belegg og revner. Dette er et verdifullt redskap for å analysere kroppens helsetilstand.
 • Polysantest: Blodprøve for å teste hvilke mikroorganismer kroppen har dannet antistoffer mot. Den kan være til god hjelp for å finne ut bakenforliggende årsaker til kroniske sykdommer og belastninger (se bilde til venstre).
 • Koagulert blodtest: Blodprøve som viser hvor belastet kroppen er og hvordan dette påvirker helsen vår. Med lysmikroskop kan vi analysere nivået av oksidativt stress, frie radikaler og i hvilke organsystemer belastningen er størst. 
 • Fotsoneterapi test: Jeg undersøker føttene for å finne ut hvilke organer, kjertler og områder på kroppen som er i ubalanse og som trenger behandling.
 • Matintoleransetest: Dersom det er nødvendig kan jeg anbefale å bestille en matintoleransetest hos EU Biotek AS. Men først anbefaler jeg å prøve ut eliminasjonsmetoden en periode ved å kutte ut matvarer vi mistenker er problematiske. Ved mistanke om allergi, cøliaki og laktoseintoleranse anbefaler jeg å sjekke dette hos din fastlege. 

3. Helhetlig kartlegging: 

Jeg analyserer belastninger som påvirker din helse negativt, og gir veiledning i forhold til dette:

 • Psykiske faktorer: Stress, emosjonelle belastninger, sosiale og økonomiske utfordringer.
 • Genetiske faktorer: Nedarvede egenskaper, konstitusjon, mors tilstand under graviditeten.
 • Mikrobiologiske faktorer: Virus, bakterier, sopp, parasitter. Slimhinnenes og tarmenes tilstand - er det en god balanse (symbiose) i kroppens mikroflora? Alle har ett eller flere infeksjonsfokus i kroppen. Uten å finne og fjerne infeksjonsfokus vil ikke langvarig helbredelse kunne skje. Se adapsjonsfase 3 under.
 • Kjemiske faktorer: Mangel på næringsstoffer, feilernæring, belastning fra skadelige tilsetningsstoffer i mat, kosmetikk, miljøgifter, medisiner, stimulanser, overdrevent matinntak, m.m.
 • Fysiske faktorer: Skader, manglende mosjon, sol, frisk luft og søvn. Skadelig stråling fra vannårer og el-installasjon, m.m.

4. Behandlingsplan over 6 uker opp til et år:

Individuell regenarsjonskur med naturmedisinske midler, kostholdsråd og menyer. Målet er få kroppen tilbake til sunnhet og balanse ved å øke regulasjonskapasiteten og minske alle typer belastninger. Kuren er tidsbestemt og bygger på analysenes resultater. Den kan justeres underveis i forløpet, som vanligvis varer fra 6-8 uker opp til et år.

KOSTTERAPI

Jeg analyserer belastninger som påvirker din helse negativt, og gir veiledning i forhold til dette.

Via kosten tilføres kroppen de nødvendige byggsteiner den trenger for å utføre sine oppgaver. I en kurperiode kan såkalt terapikost gis for å endre den biokjemiske balanse. Du vil få individuelt tilpassede matvarer og oppskrifter, samt generelle råd om sunn mat og matlaging.

IMMUNTERAPI 

Immunterapi eller symbioseterapi for å rense ut infeksjonsfokus, stimulere immunsystemet og gjenopprette balansen på slimhinnene. Kuren består av tilpassede immunmidler fra Sanum-Kehlbeck og probiotika, basedannende mat og kosttilskudd.

REGULASJONSTERAPI

Regulering av organfunksjoner via utrensing og styrking, ofte ved hjelp av urter. Regenerasjonsprogrammet søker samlet å sette kroppen i en situasjon hvor den kan regenerere seg selv og gjenopprette homøostase - en tilstand som er en forutsetning for reell sunnhet og god helse.

VITAMIN- OG MINERALTERAPI

Ytterligere forsterkning via tilskudd av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd.

HVA SKJER I EN KONSULTASJON? 

En biopatisk konsultasjon består av anamnesetaking med både vestlig og østlig innfallsvinkel, testing, analyse og oppsett av en kur med de elementer man har kommet frem til. Programmet gis skriftlig og varer to til fire uker som en begynnelse.

En førstegangskonsultasjon tar fra 1,5 til 2 timer og følges opp med nye konsultasjoner for å regulere programmet. Dette vurderes individuelt og følges opp til ønsket resultat er oppnådd. Da går man over på vedlikeholdsprogram med anbefalt, balansert kost, eventuelle forebyggende tilskudd i lav dose og andre langsiktige anbefalninger.

Ved funn av belastningsfaktorer som bør undersøkes og behandles av annet fagpersonell, henviser jeg deg videre. Det kan være lege, osteopat, massasjeterapeut, psykoterapeut, m.m. Mitt mål terapeut er at du skal bli frisk, og for at det skal skje må alle belastningsfaktorer minskes så mye som mulig. 

Adapsjonsfaser og regulasjon

Under belastninger prøver kroppen å tilpasse seg situasjonen ved å regulere seg tilbake til likevektstilstand. Dette kalles adaptasjon, og ved overskridelse av denne evnen til adapsjon utløser det alltid en rekke fysiologiske reaksjoner og symptomer. 

Graden av tilpasning til endrede livsvilkår kalles i biopaten adapsjonsfaser. Dette viser seg som ubalanser og sykdom i ulike faser, altså med ulike alvorlighetsgrader. I biopatien har vi syv adapsjonsfaser - fra fase 1 som er en frisk tilstand til fase syv som er kreft. 

Fase 1 - Regulering:
Kroppen er i balanse. Personen er frisk, og kroppen klarer selv å kompensere for påkjenningene som kan få den ut av likevekt. 

Fase 2: Dysfunksjon
Kroppen har mindre ubalanser, og søker likevekt ved å prioritere avgiftende organfunksjoner, og nedprioriterer andre funksjoner. Kjennetegn på at denne fase kan være lettere og forbigående hudutslett, hodepine, dårlig fordøyelse, tretthet, muskelspenninger osv.

Fase 3: Akutt infeksjon, akutt dysbiose
Hvis sykdomsfremkallende mikrober som virus, bakterier og sopp kommer innenfor kroppens naturlige barrierer - hud og slimhinner - setter det indre immunsystem i verk en mengde prosesser for å bekjempe disse. Viser seg som feks forkjølelse, influensa, mavekatarr, blærekatarr m.m. Altså infeksjoner på slimhinnene i en av kroppens åpninger.

Fase 4: Kronisk infeksjon, kronisk dysbiose
Hvis belastningen som skjer i fase 3 er for sterk for kroppens immunforsvar, eller at kroppens selvregulasjon undertrykkes, oppretter kroppen reserveløsninger: Det skapes et indre infeksjonsfokus. Det betyr at området som er infisert innkapsles og imunforsvaret holder dette avstengt fra spredning. Immunkapasiteten er nå lavere enn belastningen. Resultatet er kroniske infeksjoner (kronisk dysbiose) og kan vise seg som økt tretthet, belastede avgiftningsorganer, nedsatt vitalitet og økt mottakelighet for andre typer infeksjoner.

Fase 5: Allergi, intoleranse
Gjennom lengre tids press på immunsystemet og på slimhinnene vil kroppen kunne reagere med en såkalt allergireaksjon. Dette beskrives i biopatien som en akutt respons på at stoffer kommer igjennom slimhinnene og inn i blodbanen. Her utløses en kraftig respons fra immunsystemet. Dette fordi kroppens interne forsvar nå er angrepet. Dette viser seg som en allergisk reaksjon.

Fase 6: Depotdannelse
Fasen hvor kroppens utrensingskapasitet er lavere enn regulasjonskapaisiteten. Det vil si at man ikke lenger er i stand til å fjerne de avfalsstoffer som skal ut. Kroppen lagrer da avfallet i bindevev, ledd m.m. Kan vise seg som åreforkalkning, blodpropp, åreknuter, gikt og andre leddsykdommer, muskellidelser, nedsunkne organer, prolaps, forstørrelse av organer og utposninger i tarmene.

Fase 7: Intracellulær dysbiose
Når vev og vevsvæske over tid blir belastet, kan den siste skansen brytes, og vi får en dysbiose inne i selve cellen. Cellestoffskiftet bryter sammen, og cellen begynner å oppføre seg annerledes. Altså anormale cellefunksjoner. I denne fasen oppstår sykdommer hvor cellene oppfører seg unormalt. Skolemedisinske diagnoser kan være for eksempel kreft, MS, AIDS m.m.