Naturmedisinsk immunterapi

Naturmedisinsk immunterapi handler om å regulere, balansere og styrke immunsystemet. Målet er at det er i balanse og at det er sterkt, slik at det verken angriper kroppens celler eller er for svakt til å stå imot kampen mot virus, bakterier, parasitter og sopp.  

I biopatien jobber vi både med å regulere kostholdet og tilføre nødvendige tilskudd for å balansere og styrke immunforsvaret. Viktige tilskudd i en kur er ofte høypotent probiotika, greens, nødvendige spesialtilpassede vitamin- og mineraltilskudd, urtemedisin og immunterapeutiske produkter fra Sanum-Kehlbeck i Tyskland. Sistnevnte kan bestilles reseptfritt på apoteker i Norge. 

Sanum-Kehlbecks produkter er brukt av mange leger og naturterapeuter i Europa. I Norge er det mest biopater som bruker disse produktene og de er ikke så kjent enda. 

Immunterapi eller symbioseterapi er hovedfaget innen biopatien. Her fokuserer vi på hvordan forskjellige utviklingsfaser av mikroorganismer kan forårsake kroniske sykdommer, ifølge teorien til professor Günter Enderlein.

Innen immunterapi søker vi å transformere fiender til venner. Det viser seg nemlig at bakterier har den evnen at de kan mutere, det vil si gå fra patogene tilstander til apatogene tilstander. For å få dette til, må miljøet de lever i forandres. Dette er en nøkken innen biopatien. 

Miljøforandringen er den første fasen i en biopatisk kur, hvor vi etablerer et godt indre miljø som er mottakelig for resten av kuren. Da begynner vi med et basedannende kosthold, basiske og næringsgivende tilskudd, samt melkesyrebakterier og midler som øker oksygenopptaket og energiomsetningen i kroppen.